REFERENCE

Reference: Chemie / Potravinářství

Kompletní seznam realizovaných projektů najdete v menu Reference | Úplný výpis

Testovací reaktor MCHZ
BorsodChem MCHZ, ČR, 2015
Programování | Simatic, InTouch
: Řízení procesu likvidace oxidu dusičnatého v reaktoru
: Aplikační SW Simatic S7-1200, InTouch

Potravinářská linka na výrobu nudlí
Altin JM, Frýdek-Místek, ČR, 2014
Programování | Simatic
: Rekonstrukce a modernizace potravinářské linky
: Aplikační SW Simatic S7-300
: Oživení a uvedení do provozu

Kompresorová stanice
Spolana Neratovice a.s., ČR, 2002
Programování | Promotic
: vizualizace kompresorové stanice systémem Promotic
: Spolupráce s firmou E&A Mladá Boleslav

Rafinérie - zásobníky LPG
SOPC Suez, Egypt, 1998
Uvádění do provozu | Simatic
: zprovoznění měření a regulace, komplexní zkoušky technologie zásobníků LPG
: Spolupráce s firmou TECHNOEXPORT Praha, Vítkovice, a.s.

Spalovna - bloková kotelna
Kaučuk Kralupy, ČR, 1995
Programování | Simatic
: systém na bázi SIMATIC S5 95 U, 3964R propojení s PLS Hartman Braun
: Dodávka na klíč ASŘ, spolupráce s Vítkovice a.s. a Integral Engineering, Rakousko

Spalovna - cementační stanice
Kaučuk Kralupy, ČR, 1995
Programování | Simatic, InTouch
: řídící systém pro zpracování výsledných produktů ze spalovny odpadů na bázi SIMATIC S5 95 U, SINEC L1 - vizualizace na bázi In Touch firmy Wonderware
: Dodávky na klíč MaR a ASŘ, spolupráce s Vítkovice a.s. a Integral Engineering, Rakousko