REFERENCE

Reference: Kompletní výpis realizovaných projektů

Energetika: Generální oprava TG3
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2017 (akce probíhá)
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Řídicí systém regulace a zabezpečení zařízení na strojovně TG3
: Vizualizace na systému DCS
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Komunikace s ABB (IEC 61850)
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Lakovna - servisní podpora výroby automobilů
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2017 (akce probíhá)
Servisní činnost | Simatic, WinCC, InTouch,Kuka
: Servisní činnost, doprovod výroby
: Aplikační SW Simatic S7-300,400, WinCC, InTouch, Kuka

Automotive: Svařovací buňka čtyřpolohová
Daimler, Polsko, 2016 (akce probíhá)
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace čtyřpolohové svařovací buňky s roboty
: Aplikační SW Simatic S7-1500, WinCC
: Spolupráce s roboty KUKA

Automotive: Svařovací buňka dvoupolohová
Daimler, Polsko, 2016 (akce probíhá)
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace dvoupolohové svařovací buňky s roboty
: Aplikační SW Simatic S7-1500, WinCC
: Spolupráce s roboty KUKA

Automotive: Automatizace výroby komponent MGU (vstřikolis KM420)
Continental Jičín, ČR, 2017
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace u vstřikolisu KM420 na výrobu těla MGU (Motor Gear Unit)
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC (Continental Standard)
: Spolupráce s roboty KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Automatizace výroby komponent MGU (vstřikolis KM300)
Continental Jičín, ČR, 2017
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace u vstřikolisu KM300 na výrobu víčka MGU (Motor Gear Unit)
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC (Continental Standard)
: Spolupráce s robotem KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Stanice Bosch
MAPRO Olomouc, ČR, 2016
Programování | Simatic
: Zakládací stanice BOSCH
: Aplikační SW Simatic S7-1200

Automotive: Stanice VW536
MAPRO Olomouc, ČR, 2016
Programování | Simatic,WinCC
: Montážní a kontrolní stanice W536
: Aplikační SW Simatic S7-1200, WinCC

Automotive: Dynamická úprava dráhy ABB robotů
Hyundai Dymos Nošovice, ČR, 2016
Programování | Simatic, WInCC, ABB
: Dynamická úprava dráhy ABB robotů přes panel operátora
: Aplikační SW VIPA-300, WinCC, ABB

Energetika: Překlopení lokální vizualizace turbíny na velín
Biocel Paskov, ČR, 2016
Programování | Simatic, WinCC
: Překlopení operačního panelu MP377 na WinCC Flexible RT2008

Automotive: Lakovna - Rozšíření kapacity + úprava dopravníků
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2016
Programování | Simatic, InTouch
: Úpravy aplikačního SW - optimalizace výroby
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC

Automotive: Lakovna - krycí plechy prahů
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2016
Programování | Simatic, InTouch
: Modernizace automatizace krycích plechů při ochranných postřicích prahů
: Aplikační SW Simatic S7-300, upgrade InTouch (v9.5 -> 10.4)

Automotive: Lakovna - modernizace automatizace zásobníků
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2016
Programování | Simatic, WinCC, FIS Optimo
: Optimalizace organizace automobilů v zásobnících
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC, FIS Optimo

Automotive: Automatizace výroby komponent MGU (2x vstřikolis KM420)
Continental Jičín, ČR, 2016
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace u vstřikolisu KM420 na výrobu těla MGU (Motor Gear Unit)
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC (Continental Standard)
: Spolupráce s roboty KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Automatizace výroby komponent MGU (2x vstřikolis KM300)
Continental Jičín, ČR, 2016
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace u vstřikolisu KM300 na výrobu víčka MGU (Motor Gear Unit)
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC (Continental Standard)
: Spolupráce s robotem KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Energetika: Primární regulace výkonu - certifikační testy
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Příprava a provedení certifikačních testů PRV
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC

Automotive: Úprava SW automatizace linky
Varroc Lighting Systems N.Jičín, ČR, 2016
Programování | Simatic, Kuka
: Úprava SW linky na výrobu světel
: SW Simatic S7-300, KUKA

Koksovna: Odsíření koksového plynu
US Steel Košice, Slovensko, 2016
Supervize |
: Nájezd Clausova reaktoru po generální opravě
: Řízené vysušování a ohřev reaktoru

Servis: Servisní činnost Robertshaw
Robertshaw Šternberk, ČR, 2016
Programování | Simatic,WinCC
: Servisní zásahy za účelem opravy či změny ergonomie převzatých strojů ze zahraničí
: Aplikační SW Simatic S7-200,300, S5-95U, 115U, WinCC
: Počešťování a modernizace operátorských panelů
: Analýzy a případné opravy SW (S5)

Energetika: Chladicí věže
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Řídicí systém pro chladicí věže kondenzačních okruhů turbíny TG3
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC

Automotive: Lakovna - upgrade vizualizace InTouch
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2016
Programování | InTouch
: Ugrade vizualizace InTouch na úseku aplikací (v9.5 -> 10.4)

Energetika: Řízení ochran turbogenerátoru
Mondi Group, Ružomberok, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC
: Ochrany turbogenerátoru TG2
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Komunikace s DCS přes Modbus RTU
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Servisní podpora výroby automobilů
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2015-2016
Servisní činnost | Simatic, Kuka
: Servisní činnost, doprovod výroby

Válcovna: Ohřev (chlazení) poklopových pecí
DUO BRASS Mils, Pákistán, 2014-2016
Programování | Simatic,WinCC
: Řízení ohřevu/chlazení poklopových pecí
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Válcovna: Modernizace řízení válcovny
DUO BRASS Mils, Pákistán, 2014-2016
Programování | Simatic, WinCC
: Automatizace válcovací stolice
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Teplárna: Automatika hořáku kotle
Alpiq Zlín, ČR, 2015
Programování | Simatic
: Překlopení řízení hořáku kotle K21 na nové PLC
: Aplikační SW Simatic S7-300

Chemie: Testovací reaktor MCHZ
BorsodChem MCHZ, ČR, 2015
Programování | Simatic, InTouch
: Řízení procesu likvidace oxidu dusičnatého v reaktoru
: Aplikační SW Simatic S7-1200, InTouch

Energetika: Nájezd TG1 po generální opravě
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2015
Supervize | Simatic, WinCC (Scada)
: Oživení a uvedení turbogenerátoru do provozu po generální opravě

Automotive: Lakovna - úpravy technologie APT
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2015
Programování | Simatic, WinCC
: Modifikace původního SW
: Oživení a uvedení do provozu

Koksovna: Pokusná koksovací pec
Thyssen Duisburg, Německo, 2015
Programování | Simatic, WinCC
: Řízení testovací koksovací pece pro technologické účely
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Energetika: Akumulátor tepla
Agras Želatovice, ČR, 2015
Programování | Simatic, InTouch
: Využití tepla spalin pro akumulaci v olejové náplni
: Aplikační SW Simatic S7-300, InTouch

Automotive: Lakovna - tmelení střešních žlábků
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2015
Programování | Simatic
: Vizualizace na robotickém pracovišti tmelení střešních žlábků
: Aplikační SW InTouch, Simatic S7-300
: Organizace databáze typů v PLC a InTouch

Automotive: Svařovací buňka
Federal-Mogul Friction Products, ČR, 2015
Programování | Simatic, WinCC
: Automatizace svařovací robotické buňky
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Spolupráce s roboty KUKA

Automotive: Automatická bruska COMEC
Federal-Mogul Friction Products, ČR, 2015
Programování | Simatic, WinCC
: Automatizace brusné linky
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Energetika: Kotel K14
ArcelorMittal Ostrava, ČR, 2015
Programování | Simatic
: Spoluúčast při vývoji automatizace řízení kotle K14
: Aplikační SW pro PLC Simatic S7-400H
: Oživení a uvedení do provozu
: Generální dodavatel VALMET

Ocelárna: Pánvová pec č. 2
ŽĎAS, Žďár n/S, ČR, 2015
Programování | InTouch
: Modernizace technologie pánvové pece č.2
: Aplikační SW InTouch

Automotive: Automatizace výroby komponent MGU (1x vstřikolis KM300)
Continental, ChangShu, Čína, 2014-2015
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace u vstřikolisu KM300 na výrobu víčka MGU (Motor Gear Unit)
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC (Continental Standard)
: Spolupráce s robotem KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Automatizace výroby komponent MGU (2x vstřikolis KM420)
Continental, ChangShu, Čína, 2014-2015
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace u vstřikolisu KM420 na výrobu těla MGU (Motor Gear Unit)
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC (Continental Standard)
: Spolupráce s roboty KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Svařovací robotické buňky Batery Tube
Kirchhoff Polska, Polsko, 2014
Programování | Simatic,WinCC
: Automatizace svařovací robotické buňky
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Potravinářství: Potravinářská linka na výrobu nudlí
Altin JM, Frýdek-Místek, ČR, 2014
Programování | Simatic
: Rekonstrukce a modernizace potravinářské linky
: Aplikační SW Simatic S7-300
: Oživení a uvedení do provozu

Elektrovýroba: Robotické lakování krytů motorů
Siemens Frenštát, ČR, 2014
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Koordinace automatizované činnosti 2 robotů při nástřiku barvy na kryt motoru
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Safety Profinet

Automotive: Svařovna - svařování podlah - Octavia 3
Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR, 2012-2014
Programování | Simatic, WinCC
: Účast na oživení a uvedení do provozu, doprovod výroby
: Simatic S7 319-F, Profinet, WinCC Flexible 2008
: VW standard SK251, 37x
: Komunikace se systémem Sicalis

Automotive: Svařování podélníků pro Škoda Octavia 3
KWD Dobrovice (Mladá Boleslav), ČR, 2012-2014
Programování | Simatic, WinCC
: Simatic S7 319-F, Profinet, WinCC Flexible 2008
: VW standard SK37x

Energetika: Bioelektrárna
Energy Edge, Žarnovica, Slovensko, 2011-2014
Programování | Simatic, Wonderware
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7400 - kotel
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7300 - doprava
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7300 - tepelná čerpadla
: Wonderware System Platform (InTouch, WHS, WIS) pro kotel, trubínu, dopravu

Automotive: Svařovna - přední a zadní podlahy - Rapid, Octavia
Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR, 2011-2014
Programování | Simatic, WinCC
: Svařování přední, zadní podlahy + kompletace - příčné stěny, karoserií Škoda Rapid, Octavia 3
: Simatic S7 319-F, Profinet, WinCC Flexible 2008
: Simatic S7 IM 181
: VW standard SK251, 37x
: Komunikace se systémem Sicalis

Energetika: Protitlaká turbína
TG Hajnówka, Polsko, 2012-2013
Programování | Simatic, WinCC
: Protitlaká turbína, uvedení turbíny do provozu
: PLC Simatic S7300
: Vizualizace WinCC

Energetika: Řízení turbogenerátoru 6MW - regulace, ochrany
TG Nadia Chekka, Libanon, 2012-2013
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor 6MW (protitlaká turbína, modernizace a uvedení do provozu)
: PLC Simatic S7400
: Vizualizace WinCC

Válcovna: Rekonstrukce a modernizace hlubinných pecí
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2011-2012
Programování | Simatic, InTouch
: Řízení automatického ohřevu 12 komor hlubinných pecí dle 5 možných scénářů
: 2x Simatic S7 300, Profibus
: 2x vizualizace InTouch

Papírna: Dopravní linka pro distribuci, páskování a balení palet papíru
Olšanské papírny, ČR, 2011-2012
Programování | Simatic, WinCC, InTouch
: Simatic S7 300, Profibus, WinCC Flexible 2008, InTouch
: Komunikace s podnikovým informačním systémem

Automotive: Svařovna - výroba Yeti
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2011
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Linka výroby karosérie Yeti
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Spolupráce s roboty KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Svařovna - integrace Yeti do linky Roomster
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2011
Programování | Simatic, WinCC
: Výstavba SK316 - YETI, integrace YETI do stávající linky ROOMSTER
: Simatic S7 319-F, Simatic S7 416-DP
: WinCC vizualizace, Interbus, Profinet

Energetika: TG1 - řízení turbogenerátoru - regulace, ochrany
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2011
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor TG1 - modernizace (vývoj SW a uvedení do provozu)
: 2x PLC Simatic S7300
: Vizualizace WinCC

Koksovna: Odsíření koksárenského plynu
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2010-2011
Programování | Simatic, InTouch
: Nejvýznamnější investice v US Steel roku 2010 - výstavba 2 linek na odsíření koksového plynu
: Zodpovědnost za úsek ASŘ a MaR na této akci
: PLC Simatic S7 400, Wonderware Application Server (3 SP), vizualizace InTouch, Historian Server

Automotive: Servisní podpora výroby automobilů
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2009-2011
Servisní činnost | Simatic, Kuka
: Servisní činnost, doprovod výroby (lakovna, svařovna)
: Spolupráce s roboty Kuka

Automotive: Svařovna - Superb - výstavba postranic
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2009-2010
Programování | Simatic, WinCC
: Výstavba Postranic SK45x - B6 Limu , Kombi
: Simatic S7 417-DP
: WinCC vizualizace
: Interbus

Koksovna: Odsíření koksárenského plynu
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2009-2010
Programování | Simatic, InTouch
: Rekonstrukce a modernizace původního řídicího systémuSimatic S5 na řídící systémy Simatic S7 (6x S7300) a 4x vizualizace InTouch
: Síť Profinet

Ekologie: Čištění odpadních vod
Diamo s.p. Dolní Rožinka, ČR, 2009
Programování | Simatic
: Aplikační software pro řízení technologie čištění odpadních vod (Simatic S7-400)

Koksovna: Plnící vůz koksové baterie č.3
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2009
Programování | Simatic
: Obnova řídícího systému plnicího vozu č.1 koksové baterie č.3
: Řídící systém Simatic S7 300

Automotive: Testovací pult zámků BMW
Brose CZ, Kopřivnice, ČR, 2009
Programování | Simatic, TP177
: Výroba testovacího pultu pro zámky BMW E90, R56
: řídící systém Simatic S7200, ovládání přes Touch Panel TP177 micro
: možnost testování 10 zámků najednou, volně programovatelné testy a funkce

Automotive: Hyundai - servisní podpora
Hyundai, Nošovice, ČR, 2008-2009
Programování | Simatic
: Simatic S7300/400
: Instrumentace,Industrial Ethernet, Profibus DP
: Inženýrink

Energetika: TG3 - řízení turbogenerátoru - regulace, ochrany
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2008
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor - modernizace (vývoj SW a uvedení do provozu)
: 1x Simatic S7400
: Vizualizace WinCC
: Industrial Ethernet

Koksovna: Modernizace ŘS provozů gradovny a jemné kondenzace
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2008
Programování | Simatic, InTouch
: Modernizace systému řízení (S5 -> S7, InTouch )
: 1x Simatic S7300
: Vizualizace InTouch
: Industrial Ethernet

Ocelárna: Ohřev a sušení pojízdných mísičů
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2008
Programování | Simatic, InTouch
: Modernizace systému řízení (S5 -> S7, InTouch)
: 1x Simatic S7300
: Vizualizace InTouch
: Industrial Ethernet

Dřevařský průmysl: Linka na výrobu dřevotřísky
Dřevařský podnik Burgas, Bulharsko, 2008
Programování | Simatic
: 2x Simatic S7400
: 1x Simatic S7300
: Industrial Ethernet, Profibus DP

Energetika: Řízení turbogenerátoru 30MW - regulace, ochrany
Cukrovar Broadwater, Austrálie, 2008
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Kondenzační turbína 30MW
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru

Dřevařský průmysl: Sušička pilin
Dřevařský podnik Tarnovo, Bulharsko, 2007-2008
Programování | Simatic
: 6x PLC Simatic S7300
: Industrial Ethernet, Profibus DP

Energetika: Řízení turbogenerátoru 30MW - regulace, ochrany
Cukrovar Condong, Austrálie, 2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Kondenzační turbína 30MW
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru

Automotive: Lakovna - voskování karosérií
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2007
Programování | Simatic, InTouch
: 3 voskovací hnízda (Roomster, Fabie, Superb)
: Simatic S7 400, profibus DP
: Vizualizace na systému InTouch (3 stanice)
: Komunikace se systémem Sicalis

Energetika: Ochrany turbogenerátoru - kondenzační turbína 36.2MW
Papírny YFY GROUP, Yangzhou, Čína, 2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru
: Komunikace Modbus se systémem vn

Energetika: Paralelní chod 2 turbogenerátorů 8.2MW
Cukrovar Kayseri, závod Bogazliyan, Turecko, 2007
Uvádění do provozu | Simatic
: 2 protitlaké turbíny 8,2MW v paralelním provozu
: Supervise při nájezdu řepné kampaně

Energetika: Paralelní chod 2 turbogenerátorů 8.2MW
Cukrovar Kayseri, závod Bogazliyan, Turecko, 2006-2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Protitlaké turbíny 8,2MW (2ks)
: Systém ochran turbíny (S7400H)
: Systém řízení turbíny (S7400H)
: Sychronizace s připojovacími body generátorů
: Vizualizace na systému WinCC (2 stanice)

Válcovna: Rekonstrukce úseku pil
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2006-2007
Programování | Simatic, InTouch
: Optimalizace řízení pohybu chladicích loží
: Modernizace pohonů na úseku odsunu
: Aplikační software pro Simatic S7 400
: Vizualizace InTouch

Papírna: Kondenzační turbína 50MW
Papírny Štětí, ČR, 2006
Uvádění do provozu | Simatic
: Spoluúčast při oživování systému ochran turbíny (Simatic S7400)

Energetika: Spalování peletek
Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR, 2006
Programování | Simatic, TP170
: Aplikační software pro Simatic S7 300
: Vizualizace v prostředí WinCC na touch panelu TP170

Koksovna: Přeložení potrubních řádů - systém řízení TG provozů
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2006
Programování | Simatic, InTouch
: Implementace systému řízení demi vody do systému odsíření (Simatic S5, InTouch)

Automotive: TPCA - Optimalizace aplikací s ohledem na růst výroby
TPCA Kolín, ČR, 2005-2006
Programování | VB.NET, MS SQL
: Informační a DB systémy kvality a organizace výroby (VB.NET, MS SQL)

Automotive: Životnostní testy zámků dveří automobilů
Brose CZ, Kopřivnice, ČR, 2006
Programování | Simatic, TP170
: dodávka zařízení na testy zámků dveří BMW R56 a E90
: komunikace s obsluhou prostřednictvím touch panelu TP170
: řídicí systém Simatic S7 200

Energetika: Skrápění skládky paliva teplárny
Dalkia Krnov, ČR, 2006
Programování | Simatic, TP170
: aplikační SW pro Simatic S7 300 - postřik skládky
: vizualizace a ovládání prostřednictvím touch panelu TP170

Automotive: Svařovna, dopravníková technika
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2006
Programování | Simatic, Kuka
: aplikační SW pro Simatic S7 400 - dopravníková technika
: aplikační SW pro roboty KUKA (svařování a manipulace)
: údržba linky, doprovod pro zaučení pracovníků Škoda

Automotive: Lakovna, dopravníková technika
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2005
Programování | Simatic, Kuka, InTouch
: aplikační SW pro Simatic S7 400 - dopravníková technika Superb, Roomster
: aplikační SW pro roboty KUKA
: vizualizace InTouch - voskovací hnízdo pro Roomster
: Spolupráce s firmou Siemens

Koksovna: Benzolová pračka, nakládka, odháněč
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2005
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW pro Simatic S7 300 - řízení pračky benzolu, odhaněče, odpadních vod, nakládky benzolu do cisterny
: aplikační SW pro vizualizaci Intouch
: Spolupráce s firmou Siemens Ostrava

Válcovna: 3.pila pro řezání vývalků zatepla
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2005
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW pro Simatic S7 300 - spolupráce dvou pil při souč.řezání vývalku
: aplikační SW pro vizualizaci Intouch
: Spolupráce s firmami Autel, Třinecký inženýring

Automotive: Svařovna automobilů VW
Volkswagen Bratislava, Slovensko, 2004-2005
Programování | Simatic, Kuka
: aplikační SW pro Simatic S7 300
: aplikační SW pro roboty KUKA
: Spolupráce s firmou Siemens

Automotive: TPCA -informační systém montáže
TPCA Kolín, ČR, 2004-2005
Programování | Visual Basic.NET, MS SQL, Simatic.NET
: aplikační SW pro Assembly Shop (Visual Basic.NET, MS SQL, Simatic.NET)
: Main Controller - propojení inf. systému montáže s centrálním serverem
: Quality database - sledování kvality výroby
: Quality monitoring - kontrola kvality montáže na inspekčním oddělení
: Andon Report database - sledování toku výroby a produktivity práce
: Tracebility Pokayoke - hlídání provedení vytypovaných pracovních úkonů
: Spolupráce s firmou Siemens

Automotive: Svařovna, dopravníková technika
Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR, 2003-2005
Programování | Simatic, Kuka
: aplikační SW pro Simatic S7 300 - dopravníková technika
: aplikační SW pro roboty KUKA (svařování a manipulace)
: komunikace mezi svařovacími roboty (Interbus, Profibus)
: Spolupráce s firmou Siemens

Automotive: Svařovna, dopravníková technika
Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR, 2003-2005
Programování | Simatic, Kuka
: aplikační SW pro Simatic S7 300 - dopravníková technika
: aplikační SW pro roboty KUKA (svařování a manipulace)
: komunikace mezi svařovacími roboty (Interbus, Profibus)
: Spolupráce s firmou Siemens

Válcovna: Měření ovality vývalku
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2003-2004
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW Simatic S7-300 pro řízení pohybu manipulátoru měřicí hlavy dle stehového plánu
: vizualizace InTouch vč. komunikace s MES válcovny (SQL Server)
: Spolupráce s firmou Třinecký Inženýring a.s.

Válcovna: Obnova ASŘ - 2.etapa
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2003
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW Simatic S7-300 pro řízení úseku pil, shromažďovacího lože, chladicích loží
: aplikační SW Simatic S7-300 pro sledování toku materiálu, náhrada reléových polí, Simatic S3
: vizualizace InTouch
: Spolupráce s firmou Třinecký Inženýring a.s. a Autel a.s.

Válcovna: Válcovací stolice, stavění válců
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2002-2003
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW Simatic S7-400 pro řízení stavění válců stolic 1,2,3
: aplikační SW Simatic S7-400 pro sledování toku materiálu
: vizualizace InTouch
: Spolupráce s firmou Třinecký Inženýring a.s. a Autel a.s.

Jaderná energetika: Předkomplexní a komplexní zkoušky JE Temelín 2.blok
Škoda Praha, ČR, 2001-2003
Uvádění do provozu | Westinghouse
: technická pooc při zkouškách předkopmlexního a komplexního vyzkoušení 2.blok
: podpora zkoušek energetického spouštění
: Spolupráce s firmou UNIS s.r.o., Brno, Škoda Praha a.s.

Jaderná energetika: Předkomplexní a komplexní zkoušky JE Temelín 1.blok
Škoda Praha, ČR, 2000-2003
Uvádění do provozu | Westinghouse
: technická pooc při zkouškách předkopmlexního a komplexního vyzkoušení 1.blok
: podpora zkoušek energetického spouštění
: Spolupráce s firmou UNIS s.r.o., Brno, Škoda Praha a.s.

Chemie: Kompresorová stanice
Spolana Neratovice a.s., ČR, 2002
Programování | Promotic
: vizualizace kompresorové stanice systémem Promotic
: Spolupráce s firmou E&A Mladá Boleslav

Automotive: Svařovna automobilů - AUDI A3
Audi, Ingolstadt, Německo, 2002
Programování | Simatic, WinCC
: aplikační SW pro Simatic S7 400 pro manipulaci s materiálem a řízení svařovacích robotů
: komunikace mezi svařovacími roboty (Interbus, Profibus)
: vizualizace WinCC Siemens
: Spolupráce s firmou Siemens

Osram: Řízení chladicích věží
Osram Bruntál, ČR, 2001
Programování | Simatic, TD 200
: Dodávka aplikačního SW SIMATIC S7 200 + TD 200
: Spolupráce s Elektromont Brno a.s., fa MURAS

Automotive: ŘS pro testování zámků
Bosch Diesel, ČR, 2001
Programování, komplexní dodávka | Amit
: komplexní dodávka řídícího systému a rámu pro zkoušení zámků
: řídicí systém AMIRIS 99 (Amit), vizualizace Promotic
: rám z BOSCH profilů, pneumatika FESTO

Energetika: Modernizace ŘS plynojemu konvertorového plynu
Energetika Třinec, ČR, 2001
Programování | Simatic
: Dodávka aplikačního SW SIMATIC S5 135U
: Spolupráce s Energetika Třinec a.s.

Energetika: Generální oprava ŘS směsné stanice plynu
Energetika Třinec, ČR, 2001
Programování | Simatic
: Dodávka aplikačního SW SIMATIC S5 135U
: Spolupráce s Energetika Třinec a.s.

Osram: Vytápění průmyslové haly
Osram Bruntál, ČR, 2001
Programování | Simatic, TD 200
: Dodávka aplikačního SW SIMATIC S7 200 + TD 200

Válcovna: Zušlechťovací linka (kalicí a popouštěcí pece)
Třinecké železárny, ČR, 2001
Programování | Simatic, InTouch
: Dodávka HW a SW SIMATIC S7 300 ( Profibus)+ vVizualizace InTouch
: Komunikace S7 300 - CP541 - S5115U
: Spolupráce s Třinecký inženýring a.s.

Automotive: Lakovna automobilů - doprovod výroby
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2001
Programování | Simatic
: údržba SW pro SIMATIC S7 300 (+Interbus, Profibus)
: Spolupráce se Siemens Industrial Services Ostrava, DEL a.s.

Automotive: Svařovna automobilů - rámy dveří Superb
Škoda Auto, Kvasiny, ČR, 2001
Programování | Simatic
: svařování rámů dveří Škoda Superb
: Dodávka SW pro SIMATIC S7 300 (+Interbus)
: Spolupráce se Siemens Industrial Services Ostrava, DEL a.s.

Automotive: Životnostní testy zámků dveří automobilů
Bosch Diesel, ČR, 2000-2001
Programování, komplexní dodávka | Amit
: komplexní dodávka řídícího systému a rámu pro zkoušení zámků
: řídicí systém AMIRIS 99 (Amit), vizualizace Promotic
: rám z BOSCH profilů, pneumatika FESTO

Ocelárna: Odvodnění jemnozrných okují
Vítkovice, ČR, 1999-2001
Programování, dodávka MaR | Simatic, FactoryLink
: Dodávka ASŘ na bázi SIMATIC S7 400
: Vizualizace Factory Link (US Data)
: Dodávka MaR
: Spolupráce s Mariánskohorská a.s., Třinecká společnost W&W, Ingelectric a.s.

Válcovna: Rovnačka kolejnic
Třinecké železárny, ČR, 1999
Programování | InTouch
: dodávka vizualizačního SW InTouch pro rovnačku kolejnic (nahrazení stávající vizualizace)
: Spolupráce s firmou TŽ inženýring a.s.

Ocelárna: Regenerační stanice HCl
Baoshan Iron Steel, Čína, 1999
Programování | InTouch
: dodávka vizualizačního SW InTouch pro novou regenerační stanici (3 pracovní stanice + 1 vývojové pracoviště)
: Spolupráce s firmou Autel a.s.

Koksovna: Měření spotřeby energií
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1999
Programování | Simatic
: dodávka aplikačního SW pro stávající systém Odsíření KJŠ
: Spolupráce s Hutní projekt Frýdek-Místek a.s. a ElektroMar Ostrava a.s.

Automatizace podnikatelské vily
soukromá osoba, ČR, 1999
Programování | Amit
: Automatizace kotelny vily a dalších vymožeností moderního domu řídící systém na bázi AMAP 98
: Spolupráce s firmami V. Venclík - Elektoservis, Nová Hospoda a AMIT, s.r.o., Praha

Ocelárna: Sekundární odprášení konvertoru K1
Vítkovice, ČR, 1999
Programování | Simatic, Coros
: Dodávka ASŘ + MaR na bázi SIMATIC S5, vizualizace COROS (WF 470)
: Spolupráce s firmou Třinecká společnost W&W

Energetika: Plynojem konvertorového plynu
Vítkovice, ČR, 1999
Programování | ControlWeb
: Nová vizualizace na bázi Control Web (Moravské přístroje Zlín), úprava řízení směsné stanice, nové propojení na válcovny

Koksovna: Rekonstrukce jemné kondenzace
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1998
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka a oživení řídícího systému včetně dodávky vizualizace
: řídicí systém na bázi S5 135U a S5 115U s vizualizací InTouch, komunikace Industrial Ethernet (Sinec H1) a Sinec L1
: Spolupráce s firmou Hutní projekt Frýdek – Místek, a.s., Dodávky automatizace, s.r.o. Ostrava

Rafinérie - zásobníky LPG
SOPC Suez, Egypt, 1998
Uvádění do provozu | Simatic
: zprovoznění měření a regulace, komplexní zkoušky technologie zásobníků LPG
: Spolupráce s firmou TECHNOEXPORT Praha, Vítkovice, a.s.

Koksovna: Řízení spalin koksové baterie
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1998
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka aplikačního software pro řídicí systém určený pro řízení předloh, tahu spalin a dalších úloh na koksových bateriích na bázi SIMATIC S5 135U a vizualizace na bázi InTouch, propojení Industrial Ethernet
: Spolupráce s firmou Dodávky automatizace, a.s. Ostrava

Koksovna: Odsíření koksárenského plynu
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1997-1998
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka řídicího systému na bázi SIMATIC (5x S5 135U, 1x S5 155U, 1x S5 100U) včetně vizualizace na bázi InTouch (5 pracovišť), propojení Industrial Ethernet
: průběžné modifikace systému řízení v rámci provozu odsíření koksového plnu
: Spolupráce s Hutní projekt Frýdek-Místek a.s., ElektroMar Ostrava a.s. a Elektromont Brno, a.s.

Hydros - řídicí systém pily č.2
Hydros, Český Těšín, ČR, 1997
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka řídicího systému pro 2. linku na výrobu válečků na bázi S5 95U včetně rozšíření stávající vizualizace InTouch

Válcovna: Chladící lože č.2 válcovna D
Třinecké železárny, ČR, 1997
Programování | Simatic, OP15
: řídicí systém na bázi S5 95U s operačním panelem OP 15
: Spolupráce s firmou Expim Český Těšín

Hydros - řídicí systém pily č.1
Hydros, Český Těšín, ČR, 1997
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka řídicího systému pro linku na výrobu válečků na bázi S5 95U včetně vizualizace na bázi InTouch

Ocelárna: Kontilití - pohotovostní ohřevy
VSŽ Košice, Slovensko, 1997
Programování | Simatic
: finální dodávka řídicího systému pro pohotovostní ohřevy mezipánví systému kontilití VSŽ (včetně dodávky polní instrumentace)
: Spolupráce s firmou Vítkovice-Realizácia projektov, s.r.o.

Energetika: Plynojem konvertorového plynu
Vítkovice, ČR, 1997
Programování | Control Panel
: vizualizace pracovišť plynového dispečinku a řídicího systému plynojemu konvertorového plynu na bázi Control Panel včetně vzájemného propojení modemy
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Expim Český Těšín a Třineckou společností W&.W s.r.o.

Vodohospodářství - recirkulace odpadních vod
Třinecké železárny, ČR, 1996-1997
Programování | Simatic, InTouch
: řídicí systém na bázi SIMATIC S5 135U s vizualizací InTouch
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Expim Český Těšín a Třineckou společností W&.W s.r.o.

Ocelárna: Pojízdné mísiče
VSŽ Košice, Slovensko, 1996-1997
Programování | Simatic
: finální dodávka řídicího systému (SIMATIC S5 95 U) včetně dodávky polní instrumentace
: Spolupráce s EZ Bratislava, R.A.T. Košice, Dodávky automatizace Ostrava a Vítkovice-Realizácia projektov, s.r.o.

Válcovna: Řízení paralelního chodu dvojice jeřábů
Třinecké železárny, ČR, 1996
Programování | Simatic
: řídící systém pro řízení dvojice jeřábů v synchronním nebo individuálním režimu (4x SIMATIC S5 95U v síti SINEC L2) - první svého druhu v ČR
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou NOPO-Ing. Novotný, Hradec-Králové

Koksovna: Vodní hospodářství koksovny
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1996
Programování | Simatic, InTouch
: řídící systém vodního hospodářství na bázi SIMATIC S5 135 U včetně vizualizace InTouch
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.

Koksovna: Odprašovací stanice koksovny
Nová Huť, Ostrava, ČR, 1996
Programování | Simatic
: řídící systém odprašovací stanice koksové baterie na platformě SIMATIC S5 135 U
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.

Ocelárna: Značkovač trubek
Železárny Veselí n.M., ČR, 1996
Programování | Simatic, OP15
: řídicí systém na bázi S5 95U s operačním panelem OP 15
: Spolupráce s firmou AutoCont Třinec a D5 a.s. Třinec

Válcovna: Chladící lože č.1 válcovny D
Třinecké železárny, ČR, 1996
Programování | Simatic, OP15
: řídicí systém na bázi S5 95U s operačním panelem OP 15
: Spolupráce s firmou Expim Český Těšín

Energetika: Plynový energetický dispečink
Energetika Třinec, ČR, 1996
Programování | InTouch, Simatic
: vizualizace pracoviště plynového dispečinku na bázi InTouch a překlopení řídicích systémů pro zpracování konvertorového plynu (plynojem, zvyšovací stanice, směsné stanice) na tuto vizualizaci - S5 135 U (protokol 3964R)

Ocelárna: Plynočistírna konvertorů č.1, č.2 - OXYVIT
Vítkovice, ČR, 1996
Programování | InTouch
: vizualizace a statistika technologických údajů plynočistírny na bázi InTouch s S5 135U (protokol 3964R)

Ocelárna: Vodorovný a svislý ohřev licích pánví
VSŽ Košice, Slovensko, 1995-1996
Programování, dodávka ASŘ | Simatic, InTouch
: systém na bázi SIMATIC S5 95 U pro řízení 1 svislého a 4 vodorovné ohřevy
: vizualizace InTouch + napojení na podnikový systém (2x S5 95U, 1x S5 135U)
: spolupráce s Dodávky automatizace, s.r.o. , Ostrava, Vítkovice-Realizácia projektov, a.s. Košice

Spalovna - bloková kotelna
Kaučuk Kralupy, ČR, 1995
Programování | Simatic
: systém na bázi SIMATIC S5 95 U, 3964R propojení s PLS Hartman Braun
: Dodávka na klíč ASŘ, spolupráce s Vítkovice a.s. a Integral Engineering, Rakousko

Spalovna - cementační stanice
Kaučuk Kralupy, ČR, 1995
Programování | Simatic, InTouch
: řídící systém pro zpracování výsledných produktů ze spalovny odpadů na bázi SIMATIC S5 95 U, SINEC L1 - vizualizace na bázi In Touch firmy Wonderware
: Dodávky na klíč MaR a ASŘ, spolupráce s Vítkovice a.s. a Integral Engineering, Rakousko

Ocelárna: Přemístitelná výtopna
Vítkovice, ČR, 1995
Programování | Simatic
: řídící systém pro distribuci páry z výtopny a z kotelní části konvertoru č.2 na bázi SIMATIC S5 95, SINEC L1
: 2x vizualizace typu Master/Slave na bázi In Touch firmy Wonderware
: Dodávka ASŘ, spolupráce s Dodávky automatizace, s.r.o. Ostrava

Ocelárna: Brámové kontilití - pohotovostní ohřev mezipánví
Vítkovice, ČR, 1995
Programování | Simatic
: řídící systém na bázi SIMATIC S5 115 U
: Spolupráce s firmou REMER s.r.o. Třinec (subdodávka MaR), dodávka "na klíč"

Ocelárna: Brámové kontilití - sušení a ohřev pánví
Vítkovice, ČR, 1995
Programování | Simatic
: řídící systém na bázi SIMATIC S5 115 U
: Spolupráce s firmou REMER s.r.o. Třinec (subdodávka MaR), dodávka "na klíč"

Ocelárna: Brámové kontilití - vodní hospodářství
Vítkovice, ČR, 1995
Programování | Simatic
: řídící systém pro vodní hospodářství kontilití na bázi SIMATIC S5 135 U, napojen na systém kontilití přes síť SINEC H1
: Dodávka ASŘ, spolupráce s Vítkovice, Voest-Alpine Rakousko, Dodávky automatizace, s.r.o. Ostrava

Energetika: Regulační stanice zemního plynu
Energetika Třinec, ČR, 1994
Programování | Simatic
: řídicí systém na bázi SIMATIC S5 95 U, systém napojen na komunikační síť SINEC L1
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou REMER s.r.o. Třinec, dodávka "na klíč" pro PLYNOSTAV Pardubice

Chemická úpravna vody - neutralizace vody
Energetika Třinec, ČR, 1994
Programování | Simatic, Promotic
: systém na bázi průmyslových PC s V/V MESIT, využití řídícího a vizualizačního software PROMOTIC fy MICROSYS, s.r.o., Ostrava
: Spolupráce s TV - ASŘTP Třinecké železárny, a.s., Třinec

Chemická úpravna vody - ležaté pískové filtry
Energetika Třinec, ČR, 1994
Programování | Simatic, Promotic
: systém na bázi průmyslových PC s V/V MESIT, využití řídícího a vizualizačního software PROMOTIC fy MICROSYS, s.r.o., Ostrava
: Spolupráce s TV - ASŘTP Třinecké železárny, a.s., Třinec

Výměníková stanice
Město Český Těšín, ČR, 1994
Programování | Simatic
: řídící systém výměníkové stanice na bázi SIMATIC S5 95 U
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou REMER s.r.o. Třinec (dodávka MaR)

Energetika: Automatizace vn a nn rozvoden
Energetika Třinec, ČR, 1993-1994
Programování | Simatic, Promotic
: systém na bázi 5x SIMATIC S5 135 U v sítích SINEC H1, SINEC L1, 3964R vizualizace na bázi PROMOTIC fy Microsys Ostrava

Ocelárna: Ohřev horizontálních pánví
Třinecké železárny, ČR, 1993
Programování | Simatic
: řídící systém pro 4 ohniště na bázi SIMATIC S5 115 U
: dodávka ASŘ "na klíč"

Energetika: Regulační stanice zemního plynu
Třinecké železárny, ČR, 1993
Programování | Simatic
: vstupní regulační stanice zemního plynu a výměníků pro Třinecké železárny (SIMATIC S5 95 U), systém napojen na komunikační síť TŹ, a.s.
: dodávka MaR a ASŘ "na klíč" pro Plynostav Pardubice

Šamotárna: Řízení šamotářského lisu AEBI
Třinecké železárny, ČR, 1993
Programování | Simatic
: řídící systém lisu pro výrobu přesných šamotových tvárnic (SIMATIC S5 115 U)
: spolupráce s Projekce hydrauliky, Vítkovice, a.s.

Příprava vsázky: Poměrové dávkování Aglomerace II
Třinecké železárny, ČR, 1993
Programování | Mesti, Promotic
: systém na bázi průmyslových PC s V/V MESIT, vizualizace a řízení se software PROMOTIC fy MICROSYS, s.r.o.

Ocelárna: Generální oprava konvertoru č.1
Vítkovice, ČR, 1992-1993
Programování | Simatic
: řídící systém pro plynojem konvertorového plyny včetně směšovací stanice plynů ( SIMAT IC S5 135 U - součást sítě 3964, základní úroveň)řídící systém plynočistírny konvertoru č.1 (SIMATIC S5 135 U - součást sítě 3964, základní úroveň)
: řídící systém kotelní části konvertoru č.1 (SIMATIC S5 135 U - součást sítě 3964, základní úroveň) hydraulická stanice 3-cestného ventilu pro jímání u konvertoru č.1 (SIMATIC S5 115 U - součást sítě SINEC L1, základní úroveň)
: operátorská pracoviště plynočistírny a kotelní části konvertoru č.1 (SIMATIC S5 135 U - součást sítě 3964, vizualizace na WF 470, vyšší úroveň)
: Spolupráce s firmami CLECIM a CEGELEC, Francie

Ocelárna: Jímání konvertorového plynu
Vítkovice, ČR, 1992
Programování | Simatic
: řídící systém pro plynojem konvertorového plyny včetně směšovací stanice plynů ( SIMATIC S5 135 U - součást sítě 3964, základní úroveň)
: operátorské pracoviště plynojemu konvertorového plynu (SIMATIC S 135 U - součást sítě 3964, nadřazená úroveň)
: spolupráce s firmami CLECIM a CEGELEC, Francie