REFERENCE

Reference: Mezinárodní projekty

Kompletní seznam realizovaných projektů najdete v menu Reference | Úplný výpis

Energetika: Generální oprava TG3
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2017 (akce probíhá)
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Řídicí systém regulace a zabezpečení zařízení na strojovně TG3
: Vizualizace na systému DCS
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Komunikace s ABB (IEC 61850)
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Svařovací buňka čtyřpolohová
Daimler, Polsko, 2016 (akce probíhá)
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace čtyřpolohové svařovací buňky s roboty
: Aplikační SW Simatic S7-1500, WinCC
: Spolupráce s roboty KUKA

Automotive: Svařovací buňka dvoupolohová
Daimler, Polsko, 2016 (akce probíhá)
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace dvoupolohové svařovací buňky s roboty
: Aplikační SW Simatic S7-1500, WinCC
: Spolupráce s roboty KUKA

Energetika: Primární regulace výkonu - certifikační testy
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Příprava a provedení certifikačních testů PRV
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC

Koksovna: Odsíření koksového plynu
US Steel Košice, Slovensko, 2016
Supervize |
: Nájezd Clausova reaktoru po generální opravě
: Řízené vysušování a ohřev reaktoru

Energetika: Chladicí věže
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Řídicí systém pro chladicí věže kondenzačních okruhů turbíny TG3
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC

Energetika: Řízení ochran turbogenerátoru
Mondi Group, Ružomberok, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC
: Ochrany turbogenerátoru TG2
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Komunikace s DCS přes Modbus RTU
: Oživení a uvedení do provozu

Válcovna: Ohřev (chlazení) poklopových pecí
DUO BRASS Mils, Pákistán, 2014-2016
Programování | Simatic,WinCC
: Řízení ohřevu/chlazení poklopových pecí
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Válcovna: Modernizace řízení válcovny
DUO BRASS Mils, Pákistán, 2014-2016
Programování | Simatic, WinCC
: Automatizace válcovací stolice
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Energetika: Nájezd TG1 po generální opravě
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2015
Supervize | Simatic, WinCC (Scada)
: Oživení a uvedení turbogenerátoru do provozu po generální opravě

Koksovna: Pokusná koksovací pec
Thyssen Duisburg, Německo, 2015
Programování | Simatic, WinCC
: Řízení testovací koksovací pece pro technologické účely
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Automatizace výroby komponent MGU (1x vstřikolis KM300)
Continental, ChangShu, Čína, 2014-2015
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace u vstřikolisu KM300 na výrobu víčka MGU (Motor Gear Unit)
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC (Continental Standard)
: Spolupráce s robotem KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Automatizace výroby komponent MGU (2x vstřikolis KM420)
Continental, ChangShu, Čína, 2014-2015
Programování | Simatic, WinCC, Kuka
: Automatizace u vstřikolisu KM420 na výrobu těla MGU (Motor Gear Unit)
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC (Continental Standard)
: Spolupráce s roboty KUKA
: Oživení a uvedení do provozu

Automotive: Svařovací robotické buňky Batery Tube
Kirchhoff Polska, Polsko, 2014
Programování | Simatic,WinCC
: Automatizace svařovací robotické buňky
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Energetika: Bioelektrárna
Energy Edge, Žarnovica, Slovensko, 2011-2014
Programování | Simatic, Wonderware
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7400 - kotel
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7300 - doprava
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7300 - tepelná čerpadla
: Wonderware System Platform (InTouch, WHS, WIS) pro kotel, trubínu, dopravu

Energetika: Protitlaká turbína
TG Hajnówka, Polsko, 2012-2013
Programování | Simatic, WinCC
: Protitlaká turbína, uvedení turbíny do provozu
: PLC Simatic S7300
: Vizualizace WinCC

Energetika: Řízení turbogenerátoru 6MW - regulace, ochrany
TG Nadia Chekka, Libanon, 2012-2013
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor 6MW (protitlaká turbína, modernizace a uvedení do provozu)
: PLC Simatic S7400
: Vizualizace WinCC

Energetika: TG1 - řízení turbogenerátoru - regulace, ochrany
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2011
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor TG1 - modernizace (vývoj SW a uvedení do provozu)
: 2x PLC Simatic S7300
: Vizualizace WinCC

Koksovna: Odsíření koksárenského plynu
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2010-2011
Programování | Simatic, InTouch
: Nejvýznamnější investice v US Steel roku 2010 - výstavba 2 linek na odsíření koksového plynu
: Zodpovědnost za úsek ASŘ a MaR na této akci
: PLC Simatic S7 400, Wonderware Application Server (3 SP), vizualizace InTouch, Historian Server

Koksovna: Plnící vůz koksové baterie č.3
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2009
Programování | Simatic
: Obnova řídícího systému plnicího vozu č.1 koksové baterie č.3
: Řídící systém Simatic S7 300

Energetika: TG3 - řízení turbogenerátoru - regulace, ochrany
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2008
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor - modernizace (vývoj SW a uvedení do provozu)
: 1x Simatic S7400
: Vizualizace WinCC
: Industrial Ethernet

Ocelárna: Ohřev a sušení pojízdných mísičů
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2008
Programování | Simatic, InTouch
: Modernizace systému řízení (S5 -> S7, InTouch)
: 1x Simatic S7300
: Vizualizace InTouch
: Industrial Ethernet

Dřevařský průmysl: Linka na výrobu dřevotřísky
Dřevařský podnik Burgas, Bulharsko, 2008
Programování | Simatic
: 2x Simatic S7400
: 1x Simatic S7300
: Industrial Ethernet, Profibus DP

Energetika: Řízení turbogenerátoru 30MW - regulace, ochrany
Cukrovar Broadwater, Austrálie, 2008
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Kondenzační turbína 30MW
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru

Dřevařský průmysl: Sušička pilin
Dřevařský podnik Tarnovo, Bulharsko, 2007-2008
Programování | Simatic
: 6x PLC Simatic S7300
: Industrial Ethernet, Profibus DP

Energetika: Řízení turbogenerátoru 30MW - regulace, ochrany
Cukrovar Condong, Austrálie, 2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Kondenzační turbína 30MW
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru

Energetika: Ochrany turbogenerátoru - kondenzační turbína 36.2MW
Papírny YFY GROUP, Yangzhou, Čína, 2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru
: Komunikace Modbus se systémem vn

Energetika: Paralelní chod 2 turbogenerátorů 8.2MW
Cukrovar Kayseri, závod Bogazliyan, Turecko, 2007
Uvádění do provozu | Simatic
: 2 protitlaké turbíny 8,2MW v paralelním provozu
: Supervise při nájezdu řepné kampaně

Energetika: Paralelní chod 2 turbogenerátorů 8.2MW
Cukrovar Kayseri, závod Bogazliyan, Turecko, 2006-2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Protitlaké turbíny 8,2MW (2ks)
: Systém ochran turbíny (S7400H)
: Systém řízení turbíny (S7400H)
: Sychronizace s připojovacími body generátorů
: Vizualizace na systému WinCC (2 stanice)

Automotive: Svařovna automobilů VW
Volkswagen Bratislava, Slovensko, 2004-2005
Programování | Simatic, Kuka
: aplikační SW pro Simatic S7 300
: aplikační SW pro roboty KUKA
: Spolupráce s firmou Siemens

Automotive: Svařovna automobilů - AUDI A3
Audi, Ingolstadt, Německo, 2002
Programování | Simatic, WinCC
: aplikační SW pro Simatic S7 400 pro manipulaci s materiálem a řízení svařovacích robotů
: komunikace mezi svařovacími roboty (Interbus, Profibus)
: vizualizace WinCC Siemens
: Spolupráce s firmou Siemens

Ocelárna: Regenerační stanice HCl
Baoshan Iron Steel, Čína, 1999
Programování | InTouch
: dodávka vizualizačního SW InTouch pro novou regenerační stanici (3 pracovní stanice + 1 vývojové pracoviště)
: Spolupráce s firmou Autel a.s.

Rafinérie - zásobníky LPG
SOPC Suez, Egypt, 1998
Uvádění do provozu | Simatic
: zprovoznění měření a regulace, komplexní zkoušky technologie zásobníků LPG
: Spolupráce s firmou TECHNOEXPORT Praha, Vítkovice, a.s.

Ocelárna: Kontilití - pohotovostní ohřevy
VSŽ Košice, Slovensko, 1997
Programování | Simatic
: finální dodávka řídicího systému pro pohotovostní ohřevy mezipánví systému kontilití VSŽ (včetně dodávky polní instrumentace)
: Spolupráce s firmou Vítkovice-Realizácia projektov, s.r.o.

Ocelárna: Pojízdné mísiče
VSŽ Košice, Slovensko, 1996-1997
Programování | Simatic
: finální dodávka řídicího systému (SIMATIC S5 95 U) včetně dodávky polní instrumentace
: Spolupráce s EZ Bratislava, R.A.T. Košice, Dodávky automatizace Ostrava a Vítkovice-Realizácia projektov, s.r.o.

Ocelárna: Vodorovný a svislý ohřev licích pánví
VSŽ Košice, Slovensko, 1995-1996
Programování, dodávka ASŘ | Simatic, InTouch
: systém na bázi SIMATIC S5 95 U pro řízení 1 svislého a 4 vodorovné ohřevy
: vizualizace InTouch + napojení na podnikový systém (2x S5 95U, 1x S5 135U)
: spolupráce s Dodávky automatizace, s.r.o. , Ostrava, Vítkovice-Realizácia projektov, a.s. Košice