REFERENCE

Reference: Koksovny

Kompletní seznam realizovaných projektů najdete v menu Reference | Úplný výpis

Pokusná koksovací pec
Třinecké železárny, ČR, 2017
Programování | Simatic, TIA portál
: Automatizace miniaturní pokusné koksovací pece
: Aplikační SW Simatic S7-1500, WinCC Comfort Panel
: Oživení a uvedení do provozu

Odsíření koksového plynu
US Steel Košice, Slovensko, 2016
Supervize |
: Nájezd Clausova reaktoru po generální opravě
: Řízené vysušování a ohřev reaktoru

Pokusná koksovací pec
Thyssen Duisburg, Německo, 2015
Programování | Simatic, WinCC
: Řízení testovací koksovací pece pro technologické účely
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Odsíření koksárenského plynu
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2010 - 2011
Programování | Simatic, InTouch
: Nejvýznamnější investice v US Steel roku 2010 - výstavba 2 linek na odsíření koksového plynu
: Zodpovědnost za úsek ASŘ a MaR na této akci
: PLC Simatic S7 400, Wonderware Application Server (3 SP), vizualizace InTouch, Historian Server

Odsíření koksárenského plynu
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2009 - 2010
: Rekonstrukce a modernizace původního řídicího systémuSimatic S5
: na řídící systémy Simatic S7 (6x S7300) a 4x vizualizace InTouch
: Síť Profinet

Plnící vůz koksové baterie č.3
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2009
Programování | Simatic
: Obnova řídícího systému plnicího vozu č.1 koksové baterie č.3
: Řídící systém Simatic S7 300

Modernizace ŘS provozů gradovny a jemné kondenzace
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2008
Programování | Simatic, InTouch
: Modernizace systému řízení (S5 -> S7, InTouch )
: 1x Simatic S7300
: Vizualizace InTouch
: Industrial Ethernet

Přeložení potrubních řádů - systém řízení TG provozů
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2006
Programování | Simatic, InTouch
: Implementace systému řízení demi vody do systému odsíření (Simatic S5, InTouch)

Benzolová pračka, nakládka, odháněč
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2005
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW pro Simatic S7 300 - řízení pračky benzolu, odhaněče, odpadních vod, nakládky benzolu do cisterny
: aplikační SW pro vizualizaci Intouch
: Spolupráce s firmou Siemens Ostrava

Měření spotřeby energií
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1999
Programování | Simatic
: dodávka aplikačního SW pro stávající systém Odsíření KJŠ
: Spolupráce s Hutní projekt Frýdek-Místek a.s. a ElektroMar Ostrava a.s.

Rekonstrukce jemné kondenzace
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1998
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka a oživení řídícího systému včetně dodávky vizualizace
: řídicí systém na bázi S5 135U a S5 115U s vizualizací InTouch, komunikace Industrial Ethernet (Sinec H1) a Sinec L1
: Spolupráce s firmou Hutní projekt Frýdek – Místek, a.s., Dodávky automatizace, s.r.o. Ostrava

Řízení spalin koksové baterie
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1998
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka aplikačního software pro řídicí systém určený pro řízení předloh, tahu spalin a dalších úloh na koksových bateriích na bázi SIMATIC S5 135U a vizualizace na bázi InTouch, propojení Industrial Ethernet
: Spolupráce s firmou Dodávky automatizace, a.s. Ostrava

Odsíření koksárenského plynu
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1997 - 1998
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka řídicího systému na bázi SIMATIC (5x S5 135U, 1x S5 155U, 1x S5 100U) včetně vizualizace na bázi InTouch (5 pracovišť), propojení Industrial Ethernet
: průběžné modifikace systému řízení v rámci provozu odsíření koksového plnu
: Spolupráce s Hutní projekt Frýdek-Místek a.s., ElektroMar Ostrava a.s. a Elektromont Brno, a.s.

Odprašovací stanice koksovny
Nová Huť, Ostrava, ČR, 1996
Programování | Simatic
: řídící systém odprašovací stanice koksové baterie na platformě SIMATIC S5 135 U
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.

Vodní hospodářství koksovny
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1996
Programování | Simatic, InTouch
: řídící systém vodního hospodářství na bázi SIMATIC S5 135 U včetně vizualizace InTouch
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.