REFERENCE

Reference: Ekologie

Kompletní seznam realizovaných projektů najdete v menu Reference | Úplný výpis

Odsíření koksárenského plynu
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2010 - 2011
Programování | Simatic, InTouch
: Nejvýznamnější investice v US Steel roku 2010 - výstavba 2 linek na odsíření koksového plynu
: Zodpovědnost za úsek ASŘ a MaR na této akci
: PLC Simatic S7 400, Wonderware Application Server (3 SP), vizualizace InTouch, Historian Server

Odsíření koksárenského plynu
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 2009 - 2010
: Rekonstrukce a modernizace původního řídicího systémuSimatic S5
: na řídící systémy Simatic S7 (6x S7300) a 4x vizualizace InTouch
: Síť Profinet

Čištění odpadních vod
Diamo s.p. Dolní Rožinka, ČR, 2009
Programování | Simatic
: Aplikační software pro řízení technologie čištění odpadních vod (Simatic S7-400)

Sekundární odprášení konvertoru K1
Vítkovice, ČR, 1999
Programování | Simatic, Coros
: Dodávka ASŘ + MaR na bázi SIMATIC S5, vizualizace COROS (WF 470)
: Spolupráce s firmou Třinecká společnost W&W

Odsíření koksárenského plynu
Koksovna Jana Švermy, Ostrava, ČR, 1997 - 1998
Programování | Simatic, InTouch
: dodávka řídicího systému na bázi SIMATIC (5x S5 135U, 1x S5 155U, 1x S5 100U) včetně vizualizace na bázi InTouch (5 pracovišť), propojení Industrial Ethernet
: průběžné modifikace systému řízení v rámci provozu odsíření koksového plnu
: Spolupráce s Hutní projekt Frýdek-Místek a.s., ElektroMar Ostrava a.s. a Elektromont Brno, a.s.

Odprašovací stanice koksovny
Nová Huť, Ostrava, ČR, 1996
Programování | Simatic
: řídící systém odprašovací stanice koksové baterie na platformě SIMATIC S5 135 U
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.