REFERENCE

Reference: Energetika

Kompletní seznam realizovaných projektů najdete v menu Reference | Úplný výpis

Bioelektrárna - Vnější rozvody páry
Energy Edge, Žarnovica, Slovensko, 2022
Programování | TIA portál
: Řízení přídavných rozvodů páry
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC RT Panel

Bioelektrárna - Výměna vizualizace
Energy Edge, Žarnovica, Slovensko, 2022
Programování | TIA portál
: Výměna vizualizace za WinCC RT
: Aplikační SW WinCC RT Advanced

Bukoza Energo - Servisní činnost
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2021
Programování | Simatic, TIA portál
: Servisní činnost pro turbíny TG1 a TG3
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC Comfort Panel

Bioelektrárna - Oprava kotle
Energy Edge, Žarnovica, Slovensko, 2020
Programování | Simatic
: Úprava SW linky (PLC, vizualizace)
: Aplikační SW Simatic S7-400, vizualizace InTouch SP

Bioelektrárna - úpravy SW kotle
Energy Edge, Žarnovica, Slovensko, 2018 - 2019
Programování | Simatic, InTouch
: Úprava SW kotle - PLC S7400
: Aplikační SW Simatic S7-400, vizualizace InTouch SP

Modernizace operátorské stanice na TG3
Bukoza Energo, Slovensko, 2018
Programování | Simatic, TIA portál
: Upgrade HW+SW na staici operátora WinCC RT (SCADA) 6.2 na 7.4
: WinCC Scada 7.4

Generální oprava TG3
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2017
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Řídicí systém regulace a zabezpečení zařízení na strojovně TG3
: Vizualizace na systému DCS
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Komunikace s ABB (IEC 61850)
: Oživení a uvedení do provozu

Směsná stanice JIH
Energertika Třinec a.s., ČR, 2017
Programování | Simatic
: Směsná stanice pro míchání vysokopecního, koksového a konvertorového plynu
: Aplikační SW 4x S7-300
: Oživení a uvedení do provozu

Chladicí věže
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Řídicí systém pro chladicí věže kondenzačních okruhů turbíny TG3
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC

Primární regulace výkonu - certifikační testy
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Příprava a provedení certifikačních testů PRV
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC

Překlopení lokální vizualizace turbíny na velín
Biocel Paskov, ČR, 2016
Programování | Simatic, WinCC
: Překlopení operačního panelu MP377 na WinCC Flexible RT2008

Řízení ochran turbogenerátoru
Mondi Group, Ružomberok, Slovensko, 2016
Programování | Simatic, WinCC
: Ochrany turbogenerátoru TG2
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Komunikace s DCS přes Modbus RTU
: Oživení a uvedení do provozu

Akumulátor tepla
Agras Želatovice, ČR, 2015
Programování | Simatic, InTouch
: Využití tepla spalin pro akumulaci v olejové náplni
: Aplikační SW Simatic S7-300, InTouch

Automatika hořáku kotle
Alpiq Zlín, ČR, 2015
Programování | Simatic
: Překlopení řízení hořáku kotle K21 na nové PLC
: Aplikační SW Simatic S7-300

Nájezd TG1 po generální opravě
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2015
Supervize | Simatic, WinCC (Scada)
: Oživení a uvedení turbogenerátoru do provozu po generální opravě

Bioelektrárna
Energy Edge, Žarnovica, Slovensko, 2011 - 2014
Programování | Simatic, Wonderware
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7400 - kotel
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7300 - doprava
: Aplikační­ software pro PLC Simatic S7300 - tepelná čerpadla
: Wonderware System Platform (InTouch, WHS, WIS) pro kotel, trubínu, dopravu

Protitlaká turbína
TG Hajnówka, Polsko, 2012 - 2013
Programování | Simatic, WinCC
: Protitlaká turbína, uvedení turbíny do provozu
: PLC Simatic S7300
: Vizualizace WinCC

Řízení turbogenerátoru 6MW - regulace, ochrany
TG Nadia Chekka, Libanon, 2012 - 2013
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor 6MW (protitlaká turbína, modernizace a uvedení do provozu)
: PLC Simatic S7400
: Vizualizace WinCC

TG1 - řízení turbogenerátoru - regulace, ochrany
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2011
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor TG1 - modernizace (vývoj SW a uvedení do provozu)
: 2x PLC Simatic S7300
: Vizualizace WinCC

Řízení turbogenerátoru 30MW - regulace, ochrany
Cukrovar Broadwater, Austrálie, 2008
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Kondenzační turbína 30MW
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru

TG3 - řízení turbogenerátoru - regulace, ochrany
Bukoza Energo, Hencovce, Slovensko, 2008
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Turbogenerátor - modernizace (vývoj SW a uvedení do provozu)
: 1x Simatic S7400
: Vizualizace WinCC
: Industrial Ethernet

Ochrany turbogenerátoru - kondenzační turbína 36.2MW
Papírny YFY GROUP, Yangzhou, Čína, 2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru
: Komunikace Modbus se systémem vn

Paralelní chod 2 turbogenerátorů 8.2MW
Cukrovar Kayseri, závod Bogazliyan, Turecko, 2007
Uvádění do provozu | Simatic
: 2 protitlaké turbíny 8,2MW v paralelním provozu
: Supervise při nájezdu řepné kampaně

Řízení turbogenerátoru 30MW - regulace, ochrany
Cukrovar Condong, Austrálie, 2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Kondenzační turbína 30MW
: Systém ochran turbíny (S7400)
: Systém řízení turbíny (S7400)
: Vizualizace na systému WinCC
: Sychronizace s připojovacími body generátoru

Paralelní chod 2 turbogenerátorů 8.2MW
Cukrovar Kayseri, závod Bogazliyan, Turecko, 2006 - 2007
Programování | Simatic, WinCC (Scada)
: Protitlaké turbíny 8,2MW (2ks)
: Systém ochran turbíny (S7400H)
: Systém řízení turbíny (S7400H)
: Sychronizace s připojovacími body generátorů
: Vizualizace na systému WinCC (2 stanice)

Kondenzační turbína 50MW
Papírny Štětí, ČR, 2006
Uvádění do provozu | Simatic
: Spoluúčast při oživování systému ochran turbíny (Simatic S7400)

Skrápění skládky paliva teplárny
Dalkia Krnov, ČR, 2006
Programování | Simatic, TP170
: aplikační SW pro Simatic S7 300 - postřik skládky
: vizualizace a ovládání prostřednictvím touch panelu TP170

Spalování peletek
Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR, 2006
Programování | Simatic, TP170
: Aplikační software pro Simatic S7 300
: Vizualizace v prostředí WinCC na touch panelu TP170

Předkomplexní a komplexní zkoušky JE Temelín 2.blok
Škoda Praha, ČR, 2001 - 2003
Uvádění do provozu | Westinghouse
: technická pooc při zkouškách předkopmlexního a komplexního vyzkoušení 2.blok
: podpora zkoušek energetického spouštění
: Spolupráce s firmou UNIS s.r.o., Brno, Škoda Praha a.s.

Předkomplexní a komplexní zkoušky JE Temelín 1.blok
Škoda Praha, ČR, 2000 - 2003
Uvádění do provozu | Westinghouse
: technická pooc při zkouškách předkopmlexního a komplexního vyzkoušení 1.blok
: podpora zkoušek energetického spouštění
: Spolupráce s firmou UNIS s.r.o., Brno, Škoda Praha a.s.

Plynový energetický dispečink
Energetika Třinec, ČR, 1996
Programování | InTouch, Simatic
: vizualizace pracoviště plynového dispečinku na bázi InTouch a překlopení řídicích systémů pro zpracování konvertorového plynu (plynojem, zvyšovací stanice, směsné stanice) na tuto vizualizaci - S5 135 U (protokol 3964R)

Chemická úpravna vody - ležaté pískové filtry
Energetika Třinec, ČR, 1994
Programování | Simatic, Promotic
: systém na bázi průmyslových PC s V/V MESIT, využití řídícího a vizualizačního software PROMOTIC fy MICROSYS, s.r.o., Ostrava
: Spolupráce s TV - ASŘTP Třinecké železárny, a.s., Třinec

Chemická úpravna vody - neutralizace vody
Energetika Třinec, ČR, 1994
Programování | Simatic, Promotic
: systém na bázi průmyslových PC s V/V MESIT, využití řídícího a vizualizačního software PROMOTIC fy MICROSYS, s.r.o., Ostrava
: Spolupráce s TV - ASŘTP Třinecké železárny, a.s., Třinec

Regulační stanice zemního plynu
Energetika Třinec, ČR, 1994
Programování | Simatic
: řídicí systém na bázi SIMATIC S5 95 U, systém napojen na komunikační síť SINEC L1
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou REMER s.r.o. Třinec, dodávka "na klíč" pro PLYNOSTAV Pardubice

Výměníková stanice
Město Český Těšín, ČR, 1994
Programování | Simatic
: řídící systém výměníkové stanice na bázi SIMATIC S5 95 U
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou REMER s.r.o. Třinec (dodávka MaR)

Automatizace vn a nn rozvoden
Energetika Třinec, ČR, 1993 - 1994
Programování | Simatic, Promotic
: systém na bázi 5x SIMATIC S5 135 U v sítích SINEC H1, SINEC L1, 3964R
: vizualizace na bázi PROMOTIC fy Microsys Ostrava