REFERENCE

Reference: Hutní průmysl

Kompletní seznam realizovaných projektů najdete v menu Reference | Úplný výpis

MAGNEMAG linka pro značení trubek
Liberty Ostrava, ČR, 2021 - 2022
Programování | Simatic, TIA portál
: Linka pro značení trubek barevnými pruhy a tiskem (ražením)
: Aplikační SW Simatic S7-1500, WinCC Comfort Panel

Modernizace řízení válcovny
DUO BRASS Mils, Pákistán, 2014 - 2016
Programování | Simatic, WinCC
: Automatizace válcovací stolice
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Ohřev (chlazení) poklopových pecí
DUO BRASS Mils, Pákistán, 2014 - 2016
Programování | Simatic,WinCC
: Řízení ohřevu/chlazení poklopových pecí
: Aplikační SW Simatic S7-300, WinCC
: Oživení a uvedení do provozu

Kotel K14
ArcelorMittal Ostrava, ČR, 2015
Programování | Simatic
: Spoluúčast při vývoji automatizace řízení kotle K14
: Aplikační SW pro PLC Simatic S7-400H
: Oživení a uvedení do provozu
: Generální dodavatel VALMET

Pánvová pec č. 2
ŽĎAS, Žďár n/S, ČR, 2015
Programování | InTouch
: Modernizace technologie pánvové pece č.2
: Aplikační SW InTouch

Rekonstrukce a modernizace hlubinných pecí
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2011 - 2012
Programování | Simatic, InTouch
: Řízení automatického ohřevu 12 komor hlubinných pecí dle 5 možných scénářů
: 2x Simatic S7 300, Profibus
: 2x vizualizace InTouch

Ohřev a sušení pojízdných mísičů
U.S.Steel Košice, Slovensko, 2008
Programování | Simatic, InTouch
: Modernizace systému řízení (S5 -> S7, InTouch)
: 1x Simatic S7300
: Vizualizace InTouch
: Industrial Ethernet

Rekonstrukce úseku pil
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2006 - 2007
Programování | Simatic, InTouch
: Optimalizace řízení pohybu chladicích loží
: Modernizace pohonů na úseku odsunu
: Aplikační software pro Simatic S7 400
: Vizualizace InTouch

3.pila pro řezání vývalků zatepla
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2005
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW pro Simatic S7 300 - spolupráce dvou pil při souč.řezání vývalku
: aplikační SW pro vizualizaci Intouch
: Spolupráce s firmami Autel, Třinecký inženýring

Měření ovality vývalku
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2003 - 2004
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW Simatic S7-300 pro řízení pohybu manipulátoru měřicí hlavy dle stehového plánu
: vizualizace InTouch vč. komunikace s MES válcovny (SQL Server)
: Spolupráce s firmou Třinecký Inženýring a.s.

Obnova ASŘ - 2.etapa
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2003
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW Simatic S7-300 pro řízení úseku pil, shromažďovacího lože, chladicích loží
: aplikační SW Simatic S7-300 pro sledování toku materiálu, náhrada reléových polí, Simatic S3
: vizualizace InTouch
: Spolupráce s firmou Třinecký Inženýring a.s. a Autel a.s.

Válcovací stolice, stavění válců
Sochorová válcovna TŽ, Kladno, ČR, 2002 - 2003
Programování | Simatic, InTouch
: aplikační SW Simatic S7-400 pro řízení stavění válců stolic 1,2,3
: aplikační SW Simatic S7-400 pro sledování toku materiálu
: vizualizace InTouch
: Spolupráce s firmou Třinecký Inženýring a.s. a Autel a.s.

Generální oprava ŘS směsné stanice plynu
Energetika Třinec, ČR, 2001
Programování | Simatic
: Dodávka aplikačního SW SIMATIC S5 135U
: Spolupráce s Energetika Třinec a.s.

Modernizace ŘS plynojemu konvertorového plynu
Energetika Třinec, ČR, 2001
Programování | Simatic
: Dodávka aplikačního SW SIMATIC S5 135U
: Spolupráce s Energetika Třinec a.s.

Zušlechťovací linka (kalicí a popouštěcí pece)
Třinecké železárny, ČR, 2001
Programování | Simatic, InTouch
: Dodávka HW a SW SIMATIC S7 300 ( Profibus)+ vVizualizace InTouch
: Komunikace S7 300 - CP541 - S5115U
: Spolupráce s Třinecký inženýring a.s.

Odvodnění jemnozrných okují
Vítkovice, ČR, 1999 - 2001
Programování, dodávka MaR | Simatic, FactoryLink
: Dodávka ASŘ na bázi SIMATIC S7 400
: Vizualizace Factory Link (US Data)
: Dodávka MaR
: Spolupráce s Mariánskohorská a.s., Třinecká společnost W&W, Ingelectric a.s.

Plynojem konvertorového plynu
Vítkovice, ČR, 1999
Programování | ControlWeb
: Nová vizualizace na bázi Control Web (Moravské přístroje Zlín), úprava řízení směsné stanice, nové propojení na válcovny

Regenerační stanice HCl
Baoshan Iron Steel, Čína, 1999
Programování | InTouch
: dodávka vizualizačního SW InTouch pro novou regenerační stanici (3 pracovní stanice + 1 vývojové pracoviště)
: Spolupráce s firmou Autel a.s.

Rovnačka kolejnic
Třinecké železárny, ČR, 1999
Programování | InTouch
: dodávka vizualizačního SW InTouch pro rovnačku kolejnic (nahrazení stávající vizualizace)
: Spolupráce s firmou TŽ inženýring a.s.

Sekundární odprášení konvertoru K1
Vítkovice, ČR, 1999
Programování | Simatic, Coros
: Dodávka ASŘ + MaR na bázi SIMATIC S5, vizualizace COROS (WF 470)
: Spolupráce s firmou Třinecká společnost W&W

Chladící lože č.2 válcovna D
Třinecké železárny, ČR, 1997
Programování | Simatic, OP15
: řídicí systém na bázi S5 95U s operačním panelem OP 15
: Spolupráce s firmou Expim Český Těšín

Kontilití - pohotovostní ohřevy
VSŽ Košice, Slovensko, 1997
Programování | Simatic
: finální dodávka řídicího systému pro pohotovostní ohřevy mezipánví systému kontilití VSŽ (včetně dodávky polní instrumentace)
: Spolupráce s firmou Vítkovice-Realizácia projektov, s.r.o.

Plynojem konvertorového plynu
Vítkovice, ČR, 1997
Programování | Control Panel
: vizualizace pracovišť plynového dispečinku a řídicího systému plynojemu konvertorového plynu na bázi Control Panel včetně vzájemného propojení modemy
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Expim Český Těšín a Třineckou společností W&.W s.r.o.

Pojízdné mísiče
VSŽ Košice, Slovensko, 1996 - 1997
Programování | Simatic
: finální dodávka řídicího systému (SIMATIC S5 95 U) včetně dodávky polní instrumentace
: Spolupráce s EZ Bratislava, R.A.T. Košice, Dodávky automatizace Ostrava a Vítkovice-Realizácia projektov, s.r.o.

Vodohospodářství - recirkulace odpadních vod
Třinecké železárny, ČR, 1996 - 1997
Programování | Simatic, InTouch
: řídicí systém na bázi SIMATIC S5 135U s vizualizací InTouch
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou Expim Český Těšín a Třineckou společností W&.W s.r.o.

Chladící lože č.1 válcovny D
Třinecké železárny, ČR, 1996
Programování | Simatic, OP15
: řídicí systém na bázi S5 95U s operačním panelem OP 15
: Spolupráce s firmou Expim Český Těšín

Plynočistírna konvertorů č.1, č.2 - OXYVIT
Vítkovice, ČR, 1996
Programování | InTouch
: vizualizace a statistika technologických údajů plynočistírny na bázi InTouch s S5 135U (protokol 3964R)

Řízení paralelního chodu dvojice jeřábů
Třinecké železárny, ČR, 1996
Programování | Simatic
: řídící systém pro řízení dvojice jeřábů v synchronním nebo individuálním režimu (4x SIMATIC S5 95U v síti SINEC L2) - první svého druhu v ČR
: Dodávka ASŘ, spolupráce s firmou NOPO-Ing. Novotný, Hradec-Králové

Značkovač trubek
Železárny Veselí n.M., ČR, 1996
Programování | Simatic, OP15
: řídicí systém na bázi S5 95U s operačním panelem OP 15
: Spolupráce s firmou AutoCont Třinec a D5 a.s. Třinec

Vodorovný a svislý ohřev licích pánví
VSŽ Košice, Slovensko, 1995 - 1996
Programování, dodávka ASŘ | Simatic, InTouch
: systém na bázi SIMATIC S5 95 U pro řízení 1 svislého a 4 vodorovné ohřevy
: vizualizace InTouch + napojení na podnikový systém (2x S5 95U, 1x S5 135U)
: spolupráce s Dodávky automatizace, s.r.o. , Ostrava, Vítkovice-Realizácia projektov, a.s. Košice

Brámové kontilití - pohotovostní ohřev mezipánví
Vítkovice, ČR, 1995
Programování | Simatic
: řídící systém na bázi SIMATIC S5 115 U
: Spolupráce s firmou REMER s.r.o. Třinec (subdodávka MaR), dodávka "na klíč"

Brámové kontilití - sušení a ohřev pánví
Vítkovice, ČR, 1995
Programování | Simatic
: řídící systém na bázi SIMATIC S5 115 U
: Spolupráce s firmou REMER s.r.o. Třinec (subdodávka MaR), dodávka "na klíč"

Brámové kontilití - vodní hospodářství
Vítkovice, ČR, 1995
Programování | Simatic
: řídící systém pro vodní hospodářství kontilití na bázi SIMATIC S5 135 U, napojen na systém kontilití přes síť SINEC H1
: Dodávka ASŘ, spolupráce s Vítkovice, Voest-Alpine Rakousko, Dodávky automatizace, s.r.o. Ostrava

Přemístitelná výtopna
Vítkovice, ČR, 1995
Programování | Simatic
: řídící systém pro distribuci páry z výtopny a z kotelní části konvertoru č.2 na bázi SIMATIC S5 95, SINEC L1
: 2x vizualizace typu Master/Slave na bázi In Touch firmy Wonderware
: Dodávka ASŘ, spolupráce s Dodávky automatizace, s.r.o. Ostrava

Ohřev horizontálních pánví
Třinecké železárny, ČR, 1993
Programování | Simatic
: řídící systém pro 4 ohniště na bázi SIMATIC S5 115 U
: dodávka ASŘ "na klíč"

Poměrové dávkování Aglomerace II
Třinecké železárny, ČR, 1993
Programování | Mesti, Promotic
: systém na bázi průmyslových PC s V/V MESIT, vizualizace a řízení se software PROMOTIC fy MICROSYS, s.r.o.

Regulační stanice zemního plynu
Třinecké železárny, ČR, 1993
Programování | Simatic
: vstupní regulační stanice zemního plynu a výměníků pro Třinecké železárny (SIMATIC S5 95 U), systém napojen na komunikační síť TŹ, a.s.
: dodávka MaR a ASŘ "na klíč" pro Plynostav Pardubice

Řízení šamotářského lisu AEBI
Třinecké železárny, ČR, 1993
Programování | Simatic
: řídící systém lisu pro výrobu přesných šamotových tvárnic (SIMATIC S5 115 U)
: spolupráce s Projekce hydrauliky, Vítkovice, a.s.

Generální oprava konvertoru č.1
Vítkovice, ČR, 1992 - 1993
Programování | Simatic
: řídící systém pro plynojem konvertorového plyny včetně směšovací stanice plynů ( SIMAT IC S5 135 U - součást sítě 3964, základní úroveň
: řídící systém plynočistírny konvertoru č.1 (SIMATIC S5 135 U - součást sítě 3964, základní úroveň)
: řídící systém kotelní části konvertoru č.1 (SIMATIC S5 135 U - součást sítě 3964, základní úroveň)
: hydraulická stanice 3-cestného ventilu pro jímání u konvertoru č.1 (SIMATIC S5 115 U - součást sítě SINEC L1, základní úroveň)
: operátorská pracoviště plynočistírny a kotelní části konvertoru č.1 (SIMATIC S5 135 U - součást sítě 3964, vizualizace na WF 470, vyšší úroveň)
: Spolupráce s firmami CLECIM a CEGELEC, Francie

Jímání konvertorového plynu
Vítkovice, ČR, 1992
Programování | Simatic
: řídící systém pro plynojem konvertorového plyny včetně směšovací stanice plynů ( SIMATIC S5 135 U - součást sítě 3964, základní úroveň)
: operátorské pracoviště plynojemu konvertorového plynu (SIMATIC S 135 U - součást sítě 3964, nadřazená úroveň)
: spolupráce s firmami CLECIM a CEGELEC, Francie